Ceník

Uvedené ceny jsou orientační.

Konečná cena závisí na složitosti účetních operací daného subjektu. Při stanovení konkrétní částky vycházíme z plátcovství DPH, přibližného počtu dokladů za měsíc, potřeby vést sklad, zda je účtováno i v cizí měně, dále např. počtu uzavřených leasingových smluv, počtu zaměstnanců a v neposlední řadě je posuzována připravenost předávaných dokladů.

vedení daňové evidence (neplátce DPH) – měsíční paušálod 600,- Kč
vedení daňové evidence (plátce DPH) - měsíční paušálod 900,- Kč
 
vedení účetnictví (neplátce DPH) – měsíční paušálod 2 000,- Kč
vedení účetnictví (plátce DPH) - měsíční paušálod 3 000,- Kč
 
zpracování mzdové agendy malé organizace - 1 zaměstnanec/měsíčněod 250,- Kč
přihláška OSSZ, ZP250,- Kč
odhláška OSSZ, ZP250,- Kč
 
zpracování mzdové agendy velké organizace - 1 zaměstnanec/měsíčněod 200,- Kč
 
roční zúčtování daně - 1 zaměstnanec250,- Kč
 
zpracování roční uzávěrky odpovídá jednomu měsíčnímu paušálu
 
zpracování daňového přiznání fyzických osobod 1 500,- Kč
zpracování daňového přiznání právnických osobod 3 000,- Kč
zpracování přiznání k silniční dani - do 5 vozidel1 500,- Kč
zpracování přiznání k silniční dani - do 10 vozidel300,- Kč
/ vozidlo
 
zpracování přiznání k DPH řádné - v ceně zpracovávaného účetnictví a daňové evidence
zpracování přiznání k dani z nemovitostidohodou
zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostidohodou
zpracování přiznání k dani darovacídohodou
zpracování přiznání k dani dědickédohodou
 
poskytnutí účetního poradenství ve vazbě na daňové zákony600,- Kč
/ 1 hod
poradenství pro smluvní klienty v ceně
zastupování klienta před orgány státní správy300,- Kč
/ 1 hod

Kontakt

Ing. Martina Charvátová Skácelová

e-mail:info@charvatova.com
tel/fax: 541 23 24 63
mobil: 777 142 993

© Ing. Martina Charvátová Skácelová - Daňový a účetní servis