O firmě

Majitelka firmy Ing.Martina Charvátová Skácelová pracuje v oboru financí od roku 1994. Vystudovala stavební fakultu na VUT se specializací na ekonomiku a řízení podniků. Zkušenosti a praxi získávala na pozicích personální referentky, mzdové účetní, hlavní účetní a dále ekonomky firmy. Pracovala rovněž ve vedení menší společnosti.

Svoje znalosti pravidelně doplňuje na školeních. V roce 2006 absolvovala ucelený vzdělávací program akreditovaný ministerstvem školství zaměřený na daňový systém ČR zakončený zkouškou, který ji označuje jako daňového specialistu.
V rámci dalšího prohlubování znalostí se od roku 2007 účastní pravidelných vzdělávacích cyklů pořádaných Komorou daňových poradců, které slouží jako příprava ke zkoušce na daňové poradce.
Klientovi je proto nabízena služba ve které jsou zohledněny nejen vždy platné zákony, ale vzhledem k časté nejednoznačnosti ve výkladech i aktuální názory předních odborníků, výklady ministerstva financí i postoje finančních úřadů.

Spolupráce s daňovými poradci je samozřejmostí.
Spolupráce s auditorem, popř. advokátem je rovněž možná. Jsme držiteli licence na ekonomický software PREMIER systém, na kterém jsou účetní data klientů zpracovávána.
Účetní program umožňuje elektronické zasílání výstupních sestav. Klient se tak může v případě potřeby, v co nejkratší době dostat k aktuálním číslům a získat požadovanou sestavu do svého počítače.
Upřednostňujeme klienty z Brna a okolí.

Kontakt

Ing. Martina Charvátová Skácelová

e-mail:info@charvatova.com
tel/fax: 541 23 24 63
mobil: 777 142 993

© Ing. Martina Charvátová Skácelová - Daňový a účetní servis