Služby


Daňová evidence a účetnictví

 • vedení daňové evidence a a účetnictví s důrazem na optimalizaci daňové povinnosoti
 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola dokladů z hlediska daňové uznatelnosti
 • zpracování DPH - záznamní povinnost, přiznání k dani z přidané hodnoty
 • evidence vozidel
 • evidence majetku
 • zpracování roční závěrky, vyhotovení výkazu zisku a ztráty, rozvahy - možno zpracovávat v intervalech (měsíc, čtvrtletí, pololetí)
 • zastupování na úřadech
 • u vybraných klientů lze sjednat správu jejich bankovního účtu

Mzdové účetnictví

 • výpočet mezd - měsíční sazba, hodinová sazba
 • zpracování výstupních sestav pro FÚ, OSSZ, ZP
 • zpracování výstpních sestav pro klienty
  • výplatní pásky
  • výplatní listiny
  • přehledy mezd, náklady jednotlivce, střediska, zakázky (dle potřeb)
  • vyhotovení platebních příkazů k úhradě na povinné odvody
  • zákonné úrazové pojištění zaměstnance
  • roční hlášení pro FÚ, OSSZ, ELDP
  • roční vyúčtování daně
  • mzdové listy
  • zastupování při kontrolách
  • vystavování potvrzení zaměstnancům
  • přihláška na OSSZ, ZP při nástupu
  • odhláška na OSSZ, ZP při výstupu

Personální agenda

 • kompletní poradenství v oblasti pracovního práva
 • sepisování pracovních smlouv, dohod o provedení činnosti, dohod o provedení práce
 • ukončení pracovního poměru zákonným způsobem (výpověď, rozvázání, výpověď z org. důvodů apod.)
 • vyhotovení zápočtového listu
 • vedení osobního spisu zaměstnance s ohledem na ochranu osobních dat

Daňové služby

 • zpracování daňového přiznání - právnické osoby
 • zpracování daňového přiznání - fyzické osoby
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani dědické
 • odklad daňového přiznání do 30.6. prostřednictvím daňového poradce

Poradenství

 • účetní poradenství v návaznosti na daňové zákony s cílem navrhnout vhodnou daňovou strategii

Kontakt

Ing. Martina Charvátová Skácelová

e-mail:
info@charvatova.com
tel/fax: 541 23 24 63
mobil: 777 142 993

© Ing. Martina Charvátová Skácelová - Daňový a účetní servis